Ponuky.skBezplatná inzercia pracovných ponúk. Ponuky práce, zamestnanie, job, brigády 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA
  • Pred pridaním prvej pracovnej ponuky je potrebné sa najprv zaregistrovať
  • Registrácia do systému je bezplatná

PRACOVNÉ PONUKY
  • Zverejnenie pracovnej ponuky je bezplatné
  • Predĺženie zverejnenia pracovnej ponuky 7 dní pred ukončením jej platnosti je bezplatné
  • Oživenie pracovnej ponuky je bezplatné


VYSVETLENIE TLAČIDIEL V "ZOZNAME MOJICH PRACOVNÝCH PONÚK"

Upraviť text ponuky
Text ponuky je možné kedykoľvek bezplatne aktualizovať.
 

Predĺžiť platnosť ponuky
Táto funkcia sa sprístupní až 7 dní pred koncom platnosti ponuky. Vďaka nej môžete bezplatne predľžiť platnosť ponuky o ďalšie 2 mesiace. Odporúčame, aby ste príležitostne kontrolovali Vaše ponuky a prípadne predĺžili ich platnosť alebo zmazali už neaktuálne ponuky.


Zmazať ponuku
Nenávratné vymazanie pracovnej ponuky zo systému.
 

Pozastaviť zverejnenie ponuky
Zverejnenie pracovnej ponuky je možné kedykoľvek pozastaviť. Ponuka zostáva uložená v systéme, avšak nie je zverejňovaná návštevníkom servera. Samozrejme, ponuku je možné kedykoľvek opätovne aktivovať.
 

Zaradiť ponuku medzi najnovšie s dnešným dátumom
Ponuky sú štandardne zoradené podľa dátumu ich vloženia. Časom sa ponuka dostáva na nižšie pozície. Oživením ponuka so starším dátumom dostane dátum aktuálny a zobrazí sa znova medzi najnovšími ponukami.


VYSVETLENIE POLOŽIEK MENU

Moje kontakty

V podmenu Kontaktné údaje sú uvedené údaje užívateľa. Údaje zverejnené vo Vašich pracovných ponukách sa zverejňujú ako kontakt ku každej ponuke daného užívateľa. Nezverejňované údaje slúžia výhradne len pre interné potreby servera Ponuky.sk a nie sú nikde zverejňované ani nie sú poskytované neopráveným osobám.

V podmenu Zmena hesla si môže užívateľ kedykoľvek zmeniť doterajšie prihlasovacie heslo za nové.
 

Moji personalisti

Registrovaná firma má možnosť pridávať a aktualizovať neobmedzený počet svojich personalistov. Personalisti môžu byť napr. samotní zamestnanci firmy, prípadne obchodné zastúpenia firmy.

Pridaním personalistu sa vytvorí samostatné konto v systéme Ponuky.sk, čiže personalista sa prihlasuje vlastným menom a heslom.

Každý personalista môže mať vlastné kontaktné údaje, ako napr. telefón, email, adresu. Personalisti však nemajú k dispozícii citlivé údaje firmy - nemôžu meniť názov firmy a jej adresu.

V prípade, že konkrétny personalista už nemá mať prístup do systému, je možné ho cez firemné konto jednoducho zablokovať. Zablokovaného personalistu môže firma kedykoľvek znova aktivovať.Copyright © Ponuky.sk