Ponuky.sk - Internetová burza práce
Táto ponuka práce je vytlačená zo serveru www.ponuky.sk

JUDr. Miloš Kabáč, súdny exekútor
Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť, ak tak ustanoví Exekučný poriadok.Exekútor má v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.Zamestnanci exekútora plnia im zverené úlohy, najmä zapisujú pri úkonoch exekútora, vedú evidenčné pomôcky, pokladňu, vykonávajú spisovú manipuláciu, vyhotovujú a doručujú písomnosti exekútora, obsluhujú telekomunikačnú a inú kancelársku techniku exekútora. Okrem zamestnancov z dôvodu zachovania sľubu mlčanlivosti nemajú k spisom aúčtovným údajom povolený samostatný prístup iné osoby.Zamestnanci exekútora vykonávajú podľa jeho pokynov aj iné práce podľa Exekučného poriadku a Kancelárskeho poriadku pre exekútorov.


Administratívny pracovník

Náplň práce
administratívne práce
Jednozmenný pracovný režim.
Pracovný čas: od 7:00 do 15:30.
Druh pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer
Ponúkaný plat
dohodou
Miesto práce
okres Námestovo
Námestovo, Hviezdoslavovo námestie 204
Termín nástupu
1. 1. 2019
Informácie pre uchádzača
Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa, mladistvého, zdravotne postihnutého.
Požadované vzdelanie
vyučený v odbore SOU
Ďalšie požiadavky na pracovníka
Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax.
Počítače: Microsoft Word - pokročilá, Microsoft Outlook - pokročilá, Microsoft Windows - pokročilá.
Ďalšie požiadavky: Požiadavky v súlade s Národným projektom „Praxou k zamestnaniu“, Cieľovou skupinou projektu sú:, Mladí ľudia, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradov, ktorí, nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, a to:, - vo veku do 25 rokov vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace., - vo veku do 29 rokov vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov, splnenie sa podmienok sa vyžaduje ku dňu nástupu 01.01.2019.
Kontakt
JUDr. Miloš Kabáč, súdny exekútor
Hviezdoslavovo námestie 204
Námestovo
Kontaktná osoba: JUDr. Miloš Kabáč
Telefón: +421905539637
Email: milos.kabac@ske.sk
Aktualizované 8.11.2018


Copyright © Ponuky.sk